Search form

LOS HECHOS 14:13

13Te càa ɨɨⁿ veñúhu yuhu ñùú‑áⁿ núú quídé càhnú‑yu ndiǒxí sá dánàní‑yu Jǔpitér. Te dútú yɨ́ndàha veñúhu‑áⁿ ndécá‑dě ɨɨⁿ ǔú ndɨcutu cuáháⁿ quehé veñúhu, te ñùhu itá dúcúⁿ‑güedɨ. Te cue quɨtɨ‑áⁿ cahni‑dé cada càhnu‑dé ndɨhɨ́‑yu té Bèé ndɨhɨ té Pǎblú ní cùu, chi ducaⁿ quìdé‑yu quìde cahnú‑yu ndiǒxǐ‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index