Search form

LOS HECHOS 14:17

17Te ní xóo cada‑gá sá vǎha cuèndá cutnùní iní‑yu sá ǐo váha iní‑gá. Te dɨu‑gá dácùuⁿ‑gá dáú, te tàxi‑gá sá nchító‑ó chi xìto‑gá nchaa tatá xítú‑ó, te xíǎⁿ cúdɨ̌ɨ́ ìní‑ó ndècu‑o ñuyíú‑a —càchí té Pǎblú ndɨhɨ té Bèé xǎhaⁿ‑güedě xií‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index