Search form

LOS HECHOS 14:27

27Te ní ndexìo‑güedé ñuú‑áⁿ, te ní cana‑güedé nchaa ñáyiu sàndáá iní tnúhu‑gá, te ní cani‑güedé cuèndú núǔ‑yu nchaa nàcuáa ní cuu núú nǐ sáháⁿ‑güedé, te xǎhaⁿ‑güedě: “Yá Ndiǒxí ío ní chindee ñàha‑gá xii‑ndɨ́ ní cáháⁿ‑ndɨ́ tnúhu‑gá núú nǐ sáháⁿ‑ndɨ́, te mee‑gǎ ní quide sá tnàhá ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél ní xíndedóho‑yu tnúhu‑gá cuèndá quɨ́ndáá iní‑yu”, càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xií‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index