Search form

LOS HECHOS 15:5

5Te ndècu ɨɨⁿ úú cue tée ní tuha ichi Yá Ndiǒxí, te cue tée‑áⁿ cúú‑güedě cue tée farìséú, te ní ndacuɨ́ñɨ́‑güedé, te ní xáhaⁿ‑güedě:

—Dacuɨtɨ́í xìni ñuhu‑xi sá cuǎha‑güedé sèñá ñɨɨ cue tée cùmání cue tée ñá túú cùu ñáyiu isràél, te cúñaha‑ndo sǎ ná cádá‑güedě nchaa nàcuáa ní chídó tnùní ndíi Moìsés —càchí cue tée cùu fariséú‑áⁿ xǎhaⁿ‑güedě xii‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index