Search form

LOS HECHOS 16:17

17Te xíchí‑ǎⁿ nǐ chinchícúⁿ ñáhá‑xí xìi‑ndɨ́ ndɨhɨ té Pǎblú nděndaha ñàha‑xi cuáháⁿ, te ní cáháⁿ níhi‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi dava‑gá ñáyiu:

—Cue tée‑a xìnu cuechi‑güedé núú Yǎ Ndiǒxí, chi ío càhnu cuu‑gá, te càchí tnúhu‑güedé nása cada‑ndo nàníhí tàhú‑ndó —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìí‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index