Search form

LOS HECHOS 17:3

3Te ní xítnǔhu ñaha‑dě nàcuáa ní cáháⁿ cue tée‑áⁿ sǎ Crìstú Yaá tendaha Yǎ Ndiǒxí quixi ñuyíú‑a ndoho vìhi‑gá, te cuú‑gá, te ndoto‑gá, te xǎhaⁿ‑dě:

—Te dɨu Jèsús cúú Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí ní quixi ñuyíú‑a, núu xíǎⁿ càchí tnúhu‑í vitna —càchí té Pǎblú xǎhaⁿ‑dě xií‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index