Search form

LOS HECHOS 18:21

21Te ní xáhaⁿ‑dě:

—Núhú‑í chi dacuɨtɨ́í xìni ñuhu‑xi cundecu‑í vico coo ñuú Jerusàlén, te quixi tucu‑í te núu Ndiǒxí ná càchí‑gá, te vitna chí cádá ndèe iní —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu.

Te ní quée‑dé bàrcú cuáháⁿ‑dé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index