Search form

LOS HECHOS 19:27

27Te ío úhú nǔu na cuǐta chìuⁿ quide‑o, vá yǒo‑gá cuaaⁿ sá cádǔha‑o. Te ngüíta‑yu cáháⁿ‑yu sá veñúhu Diàná ñá túú càváha, te vá cádá càhnu‑gá‑yu sàndú‑ó. Te nàha‑ndo sá ǐo càhnu cuu Dianá, chi nchaa ñáyiu distrìtú Àsiá quídé càhnu ñahá‑yu ndɨhɨ ñáyiu xǐndecu nɨ càa xico ñuyíú —càchí té Demètriú xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index