Search form

LOS HECHOS 2:14

Tnúhu ní xáhaⁿ tě Pèlú xii cue ñáyiu

14Te ní ngúnutnɨ́ɨ té Pèlú ndɨhɨ úxí ɨɨⁿ cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús dacuàha ñaha xii ñáyiu tnúhu‑gá, te níhi ní cáháⁿ‑dé, te xǎhaⁿ‑dě xií‑yu:

—Nchaa nchòhó ñáyiu distrìtú Jùdeá ndɨhɨ nchòhó ñáyiu ñuú Jerusàlén, cundedóho váha‑ndo tnǔhu na càháⁿ‑í‑a.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index