Search form

LOS HECHOS 2:38

38Te ní xáhaⁿ tě Pèlú xií‑yu:

—Daña‑ndo nchàa sá cuèhé sá dúhá quìde‑ndo, te cada càhnu iní Yǎ Ndiǒxí nchaa yícá cuěchi‑ndo. Te cuandute‑ndo cuèndá quiní‑yu sá nǐ natuha‑ndo ìchi Jesús, te ducaⁿ te taxi Yá Ndiǒxí Espíritú‑gá cundecu ndɨhɨ‑ndo,

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index