Search form

LOS HECHOS 2:5

5Te vài ñáyiu isràél xǐndecu nchaa dava‑gá ñuú ní tacá‑yu ñuú Jerusàlén, te ñáyiu‑áⁿ ǐo ndùcu ndeé‑yu dàcuahá‑yu nchaa ndudú sá dácuàha tnahí‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index