Search form

LOS HECHOS 20:10

10Te tnàhá té Pǎblú nchìcúⁿ‑dé ní nuu. Te ní quexìo cunu‑dé núú cátùu tée ní xíhí‑áⁿ, te ní numi ñaha‑ni‑dě, te ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu:

—Vá ndɨ̀hú iní‑ndó, chi ní ndoto‑dé —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index