Search form

LOS HECHOS 20:21

21Te ní xáhaⁿ‑ǐ xii ñáyiu isràél ndɨhɨ ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél sá dáñǎ‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu te quɨndáá iní‑yu tnúhu Xítohó Jesucrìstú.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index