Search form

LOS HECHOS 20:24

24Dico ñá túú tnàhí ná cuu cuěi na càhni ñaha‑güedé xii‑í, dico cuìní‑í sá dɨ̌ɨ́ ìní dandɨ̀hɨ‑í nchaa sá nǐ cachí Xítohó Jesucrìstú cada‑í. Te ní cachí Yǎ Ndiǒxí sá càháⁿ‑í núú ñǎyiu sá ǐo cùu iní ñáhá‑gǎ xií‑yu, te naníhí tàhú‑yu núu na quɨ̀ndáá iní‑yu tnúhu‑gá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index