Search form

LOS HECHOS 20:28

28Te coto‑ndo mèe‑ndo, te coto‑ndo tnàhá ñáyiu sàndáá iní tnúhu‑gá, chi Espíritú‑gá ní cachí‑xi sá cúnùu‑ndo núǔ‑yu dacuàha‑ndó‑yu tnúhu‑gá. Te cada‑ndo cuèndá sá dàtná mběé‑ndó cùú‑yu, te mee‑ndo cùu‑ndo datná toli xìto‑ndó‑yu ducaⁿ càda‑ndo cuendá, chi nàha‑ndo sá Jèsús ní satɨ nɨ́ñɨ́‑gǎ, te ní xíhí‑gá cuèndá naníhí tàhú‑ó ndɨ̀hɨ́‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index