Search form

LOS HECHOS 20:31

31Te xíǎⁿ nǔu càchí tnúhu‑í sá ǐo quɨhɨ iní‑ndó cùndecu‑ndo ndɨhɨ nchaa ñáyiu sàndáá iní tnúhu‑gá. Te nàha‑ndo sá yǔhú ní xíndecu‑í úní cuíá nǐ cáháⁿ‑í tnúhu Jèsús núú ñǎyiu cuěi nduu cuěi niú. Te áma ní xóo ndáhyú‑í, chi ñá ní cuìní‑yu quɨndáá iní‑yu nchaá‑yu tnúhu ní cáháⁿ‑í —càchí té Pǎblú xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index