Search form

LOS HECHOS 21:29

29Te ducaⁿ nǐ cáháⁿ‑güedé chi ní sani iní‑güedé sá nǐ quɨ́hu ndɨhɨ‑dé té Trǒfimú veñúhu‑güedé, chi ní xiní‑güedé xícá cùu ndɨhɨ ñaha‑dé xɨtɨ́ ñuú. Te tée‑áⁿ cúú‑dě tée ñuú Éfesú, te ñá dɨ́ú těe isràél cúú‑dě.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index