Search form

LOS HECHOS 21:32

32Te òré‑áⁿ cuǎháⁿ tée cùu capitáⁿ cúnùu‑gá ndɨhɨ dava‑gá cue tée nchìcúⁿ‑gá ndɨhɨ sandàdú‑dé. Te òré ní xiní‑yu ní quexìo coyo‑güedé núú xǐxúcu‑yu, te ní yùhú‑yu ñá túú‑gǎ ní càní‑yu té Pǎblú.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index