Search form

LOS HECHOS 21:5

5Te sátá nǐ yáha nduu úsá, te ní quee‑ndɨ́ cuáháⁿ‑ndɨ́ yuhu làmár. Te ní quee nchaa ñáyiu ní sándáá iní tnúhu‑gá, tée, ñadɨ̀hɨ́, nchaa landú, nchaá‑yu ní sándeca ñàhá‑yu yuhu làmár, te òré ní quexìo‑ndɨ́, te ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑ndɨ̌ ní cáháⁿ ndɨhɨ‑ndɨ́ Yǎ Ndiǒxí.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index