Search form

LOS HECHOS 24:22

22Te té Juělí sa xìní váha‑dé nàcuáa cuáháⁿ tnúhu Jèsús, núu xíǎⁿ ñá ní cuìní‑gá‑dé ndatnúhu‑dé ndɨhɨ té Pǎblú, te ní xáhaⁿ‑dě:

—Sa ní cuu, cundetu‑n na quèxio té Lìsiú tée cùu capitáⁿ cúnùu‑gá, te òré‑áⁿ cundáá cuèndá‑n —càchí té Juělí xǎhaⁿ‑dě.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index