Search form

LOS HECHOS 25:3

3Te ní cáháⁿ ndàhú‑güedé núú‑dě sá téndàha‑dé sandàdú‑dé quɨ́ngueñuhu ñaha‑güedě vecaá xii‑dé ndéé ñuú Cèsareá te candeca ñaha‑güedě quɨ́hɨ́ⁿ. Te ducaⁿ nǐ cáháⁿ‑güedé, chi ní ndatnúhu‑güedé sá cáhní ñàha‑güedé xii té Pǎblú ichi ni cùu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index