Search form

LOS HECHOS 27:41

41Te ndècu ɨɨⁿ xichi ní natacá víhí cǔchí xɨtɨ́ ndute, te xíáⁿ nǐ nguɨ́ndǔxi nihnu bàrcú‑güedé, te ní cutɨɨ‑xi xɨtɨ́ cúchí, te ñá ní nǐhí‑gǎ‑güedé nàcuáa cada‑güedé nene‑xi. Te ío níhi ní dácàndá táchí ndute, te ní chúcú ndèé‑xi ndàa sátá bàrcú, te ní ndɨhɨ ní táhú‑xí.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index