Search form

LOS HECHOS 3:6

6Te ní xáhaⁿ tě Pèlú:

—Ñá túú tnàhí díhúⁿ néhè‑í dico chindee ñàha‑í xii‑n, te Xítohó Jesucrìstú Yaá ní xíndecu ñuú Nazàrét, ndacu‑gá cada tátna ñaha‑gǎ xii‑n, ndacuɨ́ñɨ́ te caca‑n —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index