Search form

LOS HECHOS 4:6

6Te tnàhá dútú cúnùu‑gá tée nàni Anás ndécú ndɨ̀hɨ té Caìfás, ndɨhɨ té Juàá, ndɨhɨ té Lìjandrú ndɨhɨ dava‑gá ñaní tnáhá dǔtú cúnùu‑gá‑áⁿ ndécú.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index