Search form

LOS HECHOS 5:16

16Te ní quixi ñáyiu ñuú yatni Jerusàlén ndécǎ‑yu ñáyiu cùhú, ndɨhɨ ñáyiu yɨ̀hɨ ñaha espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha ní quixi, te nchaá‑yu ní ndúha.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index