Search form

LOS HECHOS 5:19

19Te xɨtɨ́ niú‑áⁿ nǐ quexìo ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní nacaáⁿ‑xi yèhe vecaá ní quee‑güedé, te ní xáhaⁿ‑xi xìi‑güedé:

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index