Search form

LOS HECHOS 5:26

26Te cue tée ndèé veñúhu ndɨhɨ tée tàxi tnuní ñáhá xìi‑güedé cuánguaca ñaha‑güedě, te ñá túú ní quìde úhú ñáhá‑güedě, chi ní yùhú‑güedé cuáha yúú ñáhá ñǎyiu dii ñùú‑xi‑áⁿ.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index