Search form

LOS HECHOS 7:35

35’Te ñá ní sàndáá iní‑yu té Moìsés ndéé díhna, chi ní xáhǎⁿ‑yu: “¿Ná cuèndá véxi‑n tàxi tnuní ñáhá‑n xìi‑ndɨ́?” Duha ní xáhǎⁿ‑yu xii té Moìsés. Te dɨu‑ni té Moìsés ní tendaha ñàha Yá Ndiǒxí ní sáháⁿ‑dé dacǎcu‑dé ñáyiu isràél nàcióⁿ Ègiptú cuěi ñá ní sàndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑dé. Dico ní taxi tnùní‑dé‑yu, chi ducaⁿ nǐ xáhaⁿ‑gǎ òré ní xiní‑dé espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ xɨtɨ́ tnutàú nchìcúⁿ ñuhú.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index