Search form

LOS HECHOS 7:38

38Te dɨu‑ni té Moìsés ní xíndecu ndɨhɨ‑dé ñáyiu isràél xɨtɨ́ yucu, te ní sáá‑dé yucu Sinàí, te xíáⁿ nǐ quixi ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní cáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑xi xìi‑dé, te yàcáⁿ ní dácuáhá ñàha‑xi tnúhu‑gá, te dɨu‑ni tnúhu‑áⁿ nǐ ndóo dàcuaha‑o.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index