Search form

LOS HECHOS 7:49

49Yúhú táxí tnùní‑í andɨu ndɨ̀hɨ ñuyíú,

te xíǎⁿ nǔu nchòhó vá ndácú‑ndó chìhi ñaha‑ndo xɨtɨ́ veñúhu dàtná quídě‑yu sá càchí‑yu cùu ndióxǐ‑yu ní cadúha‑yu.

Te ñá túú xìni ñuhu‑í núú ndétàtú‑í,

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index