Search form

LOS HECHOS 8:1

Té Sàulú chíhí‑dě ñáyiu sàndáá iní‑xi tnúhu Jèsús vecaá

1Te té Sàulú ní nduu vétú iní‑dé sá nǐ sahni‑güedé té Těvá.

Te dɨu‑ni nduu‑ǎⁿ nǐ cuu níhi cuèndá nchaa ñáyiu sàndáá iní‑xi tnúhu Jèsús ñuú Jerusàlén. Te ní ndɨhɨ́‑yu ní xíté nuu cuáháⁿ‑yu distrìtú Jùdeá ndɨhɨ distrìtú Sàmariá. Te cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús dácuàha ñaha xií‑yu tnúhu‑gá ní ndóo‑güedé ñuú Jerusàlén.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index