Search form

LOS HECHOS 8:10

10Te nchaa ñáyiu cuěi ñáyiu cuica te cuěi ñáyiu ndàhú ío nèhé‑yu sá yɨ́ñùhu núú‑dě, te xǐtnàhá‑yu:

—Tée‑ǎⁿ ío chìndee ñaha Yá Ndiǒxí xii‑dé nǔu vài núú sǎ quídé‑dě —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index