Search form

LOS HECHOS 8:14

14Te dava‑gá cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús dacuàha ñaha xii ñáyiu tnúhu‑gá ní níhí‑güedě tnúhu sá ñǎyiu distrìtú Sàmariá ní sándáá iní‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí. Te ní tendaha‑güedě té Pèlú ndɨhɨ té Juàá cuáháⁿ‑güedé distrìtú Sàmariá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index