Search form

LOS HECHOS 8:18

18Te ní xiní té Xǐmú nàcuáa ní quide‑güedé ní quexìo Espíritú‑gá ní ngúndecu ndɨhɨ́‑yu, te cuìní‑dé cuáñaha‑dě díhúⁿ xii té Pèlú ndɨhɨ té Juàá ní cùu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index