Search form

LOS HECHOS 9:1

Té Sàulú ní tuha‑dé ichi Xítohó Jesucrìstú

(Hch. 22:6-16; 26:12-18)

1Te té Sàulú mee‑ni càháⁿ cuèhé‑dé cuèndá ñáyiu ní sándáá iní tnúhu Jèsús, te cuìní‑dé cahni ñaha‑dě xií‑yu. Te ní sáháⁿ‑dé núú dǔtú cúnùu‑gá,

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index