Search form

LOS HECHOS 9:12

12Te tée‑áⁿ nǐ dácótó ñàha‑xi sá nǐ xiní ñáhá‑dě xii‑n nǐ quexìo‑n núú ndécú‑dě, te ní sacáⁿ ndodo‑n ndàha‑n dɨ́quɨ́‑dě, te ducaⁿ te ní nacaáⁿ núú‑dě ní dácótó ñàha‑xi xii‑dé —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index