Search form

LOS HECHOS 9:25

25Te ɨɨⁿ niú ndécá ñàha cue tée ní sándáá iní‑xi tnúhu Jèsús cuáháⁿ ndéé núú ñúdòco ndóho yuhu ñùú. Te ní sáá‑güedé núú ndǒho, te ní chihi ñaha‑güedě xii‑dé xɨtɨ́ tɨ́dihi te ní dánděe ñaha‑güedě núú ñúhú, te ní quene‑dé cuáháⁿ‑dé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index