Search form

SAN JUAN 1:39

39Te ní xáhaⁿ Jèsús xii‑güedé:

—Chí nèhé te quiní‑ndó —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ.

Te ní xica‑güedé cuáháⁿ‑güedé, te ní quexìo‑güedé núú quídé vèhe‑gá. Te ndècu‑ni‑güedé ndɨhɨ‑gá ní cuaa, chi dàtná òré caa cúmí sacuaa ní sáá‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index