Search form

SAN JUAN 10:3

3Te tée ndèé yèhe currálí‑güedɨ nàcaáⁿ‑dé te cuánguɨhu xítohó‑güedɨ te ní cáháⁿ‑dé, te ní nucúhuⁿ ndudú ñáhá‑güèdɨ xii‑dé. Te ní cáháⁿ dɨ́ú‑dě‑güedɨ te ní queñuhu‑dé‑güedɨ cùrrálí.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index