Search form

SAN JUAN 10:38

38Te núu quìde‑í ñá, te cuěi vá quɨ̀ndáá iní ñáhá‑ndó xìi mee‑í dico quɨndáá iní‑ndó nchàa chiuⁿ quide‑í. Ducaⁿ te cutnùní ndáá iní‑ndó sǎ Yǎ Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ‑í te ɨɨⁿ‑ni cùu‑ndɨ́ —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index