Search form

SAN JUAN 10:5

5Te ñá túú chìnchícúⁿ‑güedɨ ɨɨⁿ tée tàtú, chi nùcúhuⁿ ndudú‑güedɨ sá ñà dɨ́ú xǐtohó‑güedɨ cùu‑dé, núu xíǎⁿ xínú‑güèdɨ núú‑dě —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index