Search form

SAN JUAN 11:25

25Te ní xáhaⁿ Jèsús:

—Yúhú dandòto‑í‑yu cuèndá cundecú‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ ná sàá nduu. Te nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑í, te cuěi na cùú‑yu dico ndotó‑yu cundecu‑í ndɨhɨ́‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index