Search form

SAN JUAN 12:17

17Nchaa ñáyiu ní xíndecu ndɨhɨ Jèsús òré ní dándótó‑gǎ té Lǎzarú, ya yàcáⁿ ní caní‑yu cuèndú núú ñǎyiu nàcuáa ní quide ñaha‑gǎ xii‑dé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index