Search form

SAN JUAN 12:21

21Te ñáyiu‑áⁿ nǐ sáháⁿ‑yu núú tě Lìpé tée ñuú Bètsaidá, te ñuú‑áⁿ yɨ́ndèhu‑xi distritú Galìleá. Te ní xáhǎⁿ‑yu xii‑dé:

—Tǎtá, vá cúndèe iní‑n càchí tnúhu‑n nǔu ndèé ndécú Jèsús, chi cuìní‑ndɨ́ cáháⁿ ndɨhɨ‑ndɨ́‑gá —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑dé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index