Search form

SAN JUAN 15:10

10Te núu na quɨ̀ndáá iní‑ndó càda‑ndo nchaa nacuáa ní cáháⁿ‑í, te ío cuu iní ñáhà‑í xii‑ndo, chi yúhú ducaⁿ ǐo sàndáá iní‑í Tǎtà‑í quídè‑í nchaa nàcuáa ní cáháⁿ‑gá, te xíǎⁿ nǔu ío cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑í.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index