Search form

SAN JUAN 15:6

6Te nchaa ñáyiu vá cúú ɨ̀ɨⁿnuu ndɨhɨ ñaha xii‑í, te yáha‑yu dàtná yǎha ɨɨⁿ dité yutnu vǐdí sá ñà túú cùuⁿ sávìdí‑xi, chi xèhndé‑güedé yìchí‑xi, te sàhmi‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index