Search form

SAN JUAN 16:5

5Dico vitna sa ta cùyatni nduu núhú‑í núú ndécú Tǎtà‑í Yaá ní tendaha ñàha xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a. Te ni ɨ̀ɨⁿ nchohó ñá túú xìcáⁿ tnúhú‑ndó nǔù‑í nǔu ndèé quɨ́hɨ́ⁿ‑í.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index