Search form

SAN JUAN 17:14

14Te yúhú ní dánèhé‑í‑yu tnúhu‑n, dico nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha cùu úhú iní ñáhǎ‑yu xií‑yu cuèndá sá ñà túú‑gǎ ndécǔ‑yu ichi cuèhé ichi duha‑áⁿ dàtná yúhú ñá túú ndècu‑í ichi‑áⁿ.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index