Search form

SAN JUAN 17:2

2Chi mee‑n nǐ cachí‑n sǎ táxí tnùní‑í nchaa ñáyiu ñuyíú‑a, te dàcacu nihnu‑í nchaa ñáyiu ní cachí‑n nàníhí tàhú.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index