Search form

SAN JUAN 2:20

20Te ní xáhaⁿ tùcu cue tée isràél:

—Údico íñú cuíá nǐ xíndecuu‑güedé ní sáá veñúhu‑a, te yòhó cuìní‑n nàdaxínu‑n xɨ̀tɨ́ úní‑ni nduu —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index